βТеперь доступен рыночный скоринг по юридическому лицу.

Название компании, ФИО руководителя, БИН

Tuike Finland Oy

Finland, HAMINA, Kymenlaakso, Ensontie 1

Engineering services

22060717 Company House Registration Number (FI)

Google Finland Oy

Finland, OULU, Pohjois-Pohjanmaa, Kiviharjunlenkki 1

Engineering services

09073468 Company House Registration Number (FI)

Yandex Oy

Finland, MÄNTSÄLÄ, Uusimaa, Moreenikatu 6

Custom computer programing

25416619 Company House Registration Number (FI)

Ab Rani Plast Oy

Finland, TEERIJÄRVI, Pohjanmaa, Tehtaantie 6

Mfg unsupported plastic film/sheet

21073065 Company House Registration Number (FI)

Isku-Yhtymä Oy

Finland, LAHTI, Päijät-Häme, Mukkulankatu 19

Holding company

01488845 Company House Registration Number (FI)

Tuike Finland Oy

Finland, HAMINA, Kymenlaakso, Ensontie 1

Engineering services

Yandex Oy

Finland, MÄNTSÄLÄ, Uusimaa, Moreenikatu 6

Custom computer programing

Nokia Oyj

Finland, ESPOO, Uusimaa, Karakaari 7

Business services

Gigantti Oy Ab

Finland, HELSINKI, Uusimaa, Töölönlahdenkatu 2

Ret radio/tv/electronics

North European Oil Trade Oy

Finland, HELSINKI, Uusimaa, Urho Kekkosen katu 5C

Whol petroleum products

Telia Finland Oyj

Finland, HELSINKI, Uusimaa, Teollisuuskatu 15

Telephone communications