βТеперь доступен рыночный скоринг по юридическому лицу.

Название компании, ФИО руководителя, БИН

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hungary, Budapest, , Árpád fejedelem útja 26-28.

Business services

0109861726 Registration Number (HU)

Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi KKT.

Hungary, Budapest, , Kisfaludy utca 38.

Whol drugs/sundries

0103020676 Registration Number (HU)

Craft Mind Korlátolt Felelősségű Társaság

Hungary, Budapest, , Alsó erdősor utca 12. 2. em. 15.

Custom computer programing

0109334706 Registration Number (HU)

VIDEOTON Elektro-PLAST Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hungary, Kaposvár, , Izzó u. 3.

Mfg electric housewares/fans

1409300638 Registration Number (HU)

KCELLBAU Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hungary, Budapest, , Hungária körút 92-94. 1. em. 7.

Mfg structural wood members

MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Hungary, Budapest, , Mészáros u. 58/b

Whol petroleum products