βТеперь доступен рыночный скоринг по юридическому лицу.

Название компании, ФИО руководителя, БИН

Google Norway AS

Norway, OSLO, OSLO, C. J. Hambros plass 2D

Information retrieval services

988588261 Register of Business Enterprises Number (NO)

Glitch Studios AS

Norway, OSLO, OSLO, Sagveien 23F

Motion picture/video production

917551359 Register of Business Enterprises Number (NO)

Nattmat Finnsnes V/elchin Zeynalov

Norway, Finnsnes, TROMS, Storgata 24

Eating place

996979180 Register of Business Enterprises Number (NO)

Azimov Kiosk

Norway, Oslo, OSLO, Osterhaus' Gate 7B

Ret groceries

998989515 Register of Business Enterprises Number (NO)

Norsk Telegrambyrå AS

Norway, OSLO, OSLO, Langkaia 1

News syndicate

Mabanaft Energy Scandinavia AS

Norway, OSLO, OSLO, c/o Advokatfirma DLA Piper NorwayDA Bryggegata 6

Whol petroleum products