ЧАСТНОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НУРБЕК"

Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента

rn 98259-3304-МП · rn 98258-3304-МП · rn 98257-3304-МП · rn 98265-3304-У-е · rn 98264-3304-ПТ · rn 98204-3304-ООО · rn 98205-3304-ООО · rn 98206-3304-ПТ · rn 98209-3304-ПТ · rn 98211-3304-ООО · rn 98207-3304-ООО · rn 98210-3304-МП · rn 98212-3304-ООО · rn 98213-3304-МП · rn 98215-3304-ОО · rn 98218-3304-ООО · rn 98219-3304-ООО · rn 98220-3304-МП · rn 98222-3304-ООО · rn 98221-3304-МП · rn 98217-3304-ПТ · rn 98247-3304-МП · rn 98246-3304-МП · rn 98248-3304-МП · rn 98250-3304-МП · rn 98249-3304-МП · rn 98229-3304-ОАО · rn 98230-3304-ОЮЛ · rn 98231-3304-У-е · rn 98232-3304-ООО · rn 98234-3304-МП · rn 98233-3304-ООО · rn 98238-3304-У-е · rn 98235-3304-МП · rn 98237-3304-У-е · rn 98236-3304-МП · rn 98240-3304-ПТ · rn 98239-3304-ОАО · rn 98241-3304-У-е · rn 98243-3304-МП · rn 98245-3304-МП · rn 98244-3304-МП · rn 98223-3304-ООО · rn 98225-3304-ЗАО · rn 98224-3304-О-а · rn 79671-3304-ООО · rn 79108-3304-Ф-л · rn 79111-3304-Ф-л · rn 79110-3304-Ф-л · rn 79260-3304-МП · rn 98302-3304-ОО · rn 98527-3304-Ф-л · ИНН сведений нет · rn 98320-3304-МП · rn 98321-3304-У-е · rn 98322-3304-МП · rn 98327-3304-ООО · rn 98323-3304-ПТ · rn 98324-3304-МП · rn 98325-3304-ОЮЛ · rn 98326-3304-ПТ · rn 98328-3304-КК · rn 98329-3304-МП · rn 98331-3304-МП · rn 98330-3304-ОЮЛ · rn 98336-3304-МП · rn 98332-3304-ПТ · rn 98333-3304-МП · rn 98334-3304-ПТ · rn 98335-3304-МП · rn 98339-3304-ООО · rn 98342-3304-МП · rn 98337-3304-ООО · rn 98338-3304-ООО · rn 98340-3304-У-е · rn 98341-3304-МП · rn 98344-3304-МП · rn 98345-3304-ПТ · rn 98343-3304-ПТ · rn 98346-3304-ПТ · rn 98352-3304-МП · rn 98347-3304-МП · rn 98348-3304-МП · rn 98350-3304-ПТ · rn 98351-3304-ПТ · rn 98292-3304-МП · rn 98294-3304-ОЮЛ · rn 98293-3304-ОЮЛ · rn 98312-3304-ПТ · rn 98313-3304-ПТ · rn 98314-3304-МП · rn 98315-3304-ПТ · rn 98316-3304-МП · rn 98317-3304-МП · rn 98318-3304-У-е · rn 98319-3304-МП · rn 98311-3304-МП · rn 98309-3304-ОЮЛ · rn 98310-3304-ПТ · rn 98308-3304-МП · rn 98307-3304-ООО · rn 98306-3304-ПТ · rn 98303-3304-ООО · rn 98301-3304-МП · rn 98305-3304-ОЮЛ · rn 98304-3304-МП · rn 98300-3304-ПТ · rn 98299-3304-ПТ · rn 98298-3304-ОЮЛ · rn 98296-3304-ПТ · rn 98295-3304-МП · rn 98272-3304-У-е · rn 98273-3304-МП · rn 98274-3304-МП · rn 98275-3304-ПТ · rn 98276-3304-У-е · rn 98277-3304-ПТ · rn 98280-3304-ГП · rn 98281-3304-ОАО · rn 98282-3304-МП · rn 98283-3304-МП · rn 98284-3304-МП · rn 98288-3304-ГП · rn 98285-3304-МП · rn 98286-3304-МП · rn 98287-3304-ГП · rn 98289-3304-ООО · rn 98290-3304-ПТ · rn 98291-3304-ОЮЛ · rn 98254-3304-МП · rn 98255-3304-МП · rn 98253-3304-МП · rn 98252-3304-МП · rn 98251-3304-МП · rn 98256-3304-МП · rn 98270-3304-ПТ · rn 98269-3304-ПТ · rn 98268-3304-ПТ · rn 98267-3304-ООО · rn 98266-3304-МП · rn 98263-3304-МП · rn 98262-3304-МП · rn 98621-3304-МП · rn 98260-3304-МП

Get an advanced company report

Leaders and Founders
Contact information
Risk factors
Registry check
Litigation
History of changes in leaders, names, addresses
Affiliates and Companies
By clicking the button, you agree to the terms of use and privacy policy.

Full name

ЧАСТНОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НУРБЕК"

Name in Kyrgyz

"НУРБЕК" ЖЕКЕ КИЧИ ИШКАНАСЫ

Name in English

CHASTNOE MALOE PREDPRIJATIE "NURBEK"

Status

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░

Address

Нарынская область, Кочкорка, Кочкорский район , , ул. Сапара Алиева, 3

Registration date

Unknown

Leaders

Dujsheeva Zamira · Officer
Nuraliev
Kurmanov Emil
Musaliev Zhumabek
Duisheeva Zamira
Imanalieva Aigul'
Duishonaliev
Moldoev Edil
Kasymbekov Zhenishbek
Tashmambetov Bolotbek
Zheenaliev Myrzabek
Omurzakov Yrysbek Asanovich
Sadykkazieva
Zholdoshbekov A.
Kurmanaliev
Shadykanov B.
Dzhakypova Kalyibubu
Chortekova Venera Anvarbekovna
Ybykeev Turatbek
Kalchaeva
Sopuev Abdyzhalil
Zhumabekov Y.
Mambetakunov Abai Kadyrovich
Andakulov Karybek
Imanaliev Kusein
Nadyrbekov Shadybek Akmatbekovich
Zholdoshev Zh.
Arpachiev Kalat
Marasul Kamchybek
Makmutov Sharip
Bogachiev Beishenaly
Mamytov Kasymbek Niiazalievich
Musuraliev
Nadyrbekov Uzakbek
Usenov Esengul
Satybaldiev
Tilenchieva Mairam
Satarkulova Kulumzhan
Boriev Zhantai
Ryspaev Kurmanbek
Sharapova Luiza Paiazovna
Usupov
Mamaev Kadyr
Kasymov Zhenish
Ipasov Esenbek
Abdrakhmanov Kubanychbek
Akunov Kalybek
Taichykov
Kornienko Valerii
Botokanova M.
Musakeeva
Satymbaev Amanbek
Asanaliev Askarbek
Isabekov Kubanychbek
Orozobekova Zamira
Borsokeev Kadyr
Chylymbashova Uulbubu
Zhumabaev Erkinbek
Baibosov
Kadinova Kuluipa
Kadyraliev
Mambetov Esenkurman
Dyikanbaev Akmat
Sydygaliev Tentigen
Toktosunova Kalyiman
Kaldashev Kulchoro
Sarybaev Kuban
Zhunusov Asan
Muratov D.
Munshurova Anara
Isaev Nurlan
Orozalieva Damira
Nazarmatova Sabira
Torobaev Isan
Kalmanbetov Kydyk
Zholdoshbaev Omurbek
Asakov Bakyt
Adzhiev
Abdyrakhmanov
Alymbaeva Zhibek
Kanaev Kydyrbai
Zhanboev I.
Malabekov Muratbek
Zhumakanov Bolotbek Askarovich
Osmonov M.
Ibrgaimov Aripton Dastanovich
Zhumaev Sairanbek
Arakeev Asein Abdyrakhmanovich
Balbaev Bakyt
Alakunov Talasbek Karabaevich
Zhakypov Zholdoshbek
Maadanov Bakyt
Zhumabaev Mairambek Shergazievich
Abdyldaev Zholdoshbek
Kydyrbaeva Mariia
Duisheeva Aida
Abdymomunov Kanybek
Karypov Narynbek
Apsamatov Askhatbek Turarovich
Aidarov Bolotbek
Maadanov Zhetigen
Mamytov Seitbek
Sadyrbekov Tabyldy
Abdykeev Kubanychbek (22.06.1976 G.R.)
Toktosunov Baiyshbek
Aiypov Ruslan
Shabdakerimov K
Bekturganov Torubai
Maametsheripov Talantbek
Aduchieva A
Baitoloev Tynymbek Sainidinovich
Zhumabekov Baktybek
Mambetova Rita Dzhanovna
Builashova Kasiet
Abdyraeva Shaarbubu
Mambetakunov Duishobai
Orozbaev Turdaly
Esenamanov Kuban
Akunov Zhekshenbek
Mukanbetov T.
Ibraimova Batma
Kasymova Burul
Chertikeev
Asanaliev Isa Idirisovich
Bentoeva Mairambubu
Moldoev Khalil
Nasymbekov Zhenishbek
Turdakunov Satynbek
Mambetaliev Sheishenaly
Dyikanbaev M.
Abdysadykov Esenzhan
Omuraliev Kuban
Kalyimanov Tolomush
Musuraliev Zhumabek
Agybaev
Osmonaliev Zhusup
Iliasov Kydyk
Usenkov Kalypbek
Beteev Temirbek
Murzabaev Kuttubai Sarbagyshovich
Novitskii E.V
Israilov E.
Kurmanbaev Nurbek
Amanbekova
Mambetalieva Batysh

Ownership type

Частная собственность

Fouders

░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░

Branches

Not found

Contacts147

Phone

+7 (░░░) ░░░-░░-░░

Email

░░░@░░░.░░

Website

░░░.░░░.░░░

Social networks

Activity type

Main activity type ОКЭД

46.19.0
Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента

Equity participations in companies

Established companyRegistration dateEnterprise sizeNo. of employees

Court cases

ActionPlaintiffSidesDefendantResultStart date

Departments

Checking information

Address

Country

Kyrgyzstan

Region

Нарынская Область

House number and street

Ул. Сапара Алиева, 3

Locality

Нарынская область

Description

seo_description_text,

identifier_seo_descr

ur_address:

OKED Малое предприятие

Leaders - Nuraliev, Dujsheeva Zamira, Kurmanov Emil, Musaliev Zhumabek, Duisheeva Zamira, Imanalieva Aigul', Duishonaliev, Moldoev Edil, Kasymbekov Zhenishbek, Tashmambetov Bolotbek, Zheenaliev Myrzabek, Omurzakov Yrysbek Asanovich, Sadykkazieva, Zholdoshbekov A., Kurmanaliev, Shadykanov B., Dzhakypova Kalyibubu, Chortekova Venera Anvarbekovna, Ybykeev Turatbek, Kalchaeva, Sopuev Abdyzhalil, Zhumabekov Y., Mambetakunov Abai Kadyrovich, Andakulov Karybek, Imanaliev Kusein, Nadyrbekov Shadybek Akmatbekovich, Zholdoshev Zh., Arpachiev Kalat, Marasul Kamchybek, Makmutov Sharip, Bogachiev Beishenaly, Mamytov Kasymbek Niiazalievich, Musuraliev, Nadyrbekov Uzakbek, Usenov Esengul, Satybaldiev, Tilenchieva Mairam, Satarkulova Kulumzhan, Boriev Zhantai, Ryspaev Kurmanbek, Sharapova Luiza Paiazovna, Usupov, Mamaev Kadyr, Kasymov Zhenish, Ipasov Esenbek, Abdrakhmanov Kubanychbek, Akunov Kalybek, Taichykov, Kornienko Valerii, Botokanova M., Musakeeva, Satymbaev Amanbek, Asanaliev Askarbek, Isabekov Kubanychbek, Orozobekova Zamira, Borsokeev Kadyr, Chylymbashova Uulbubu, Zhumabaev Erkinbek, Baibosov, Kadinova Kuluipa, Kadyraliev, Mambetov Esenkurman, Dyikanbaev Akmat, Sydygaliev Tentigen, Toktosunova Kalyiman, Kaldashev Kulchoro, Sarybaev Kuban, Zhunusov Asan, Muratov D., Munshurova Anara, Isaev Nurlan, Orozalieva Damira, Nazarmatova Sabira, Torobaev Isan, Kalmanbetov Kydyk, Zholdoshbaev Omurbek, Asakov Bakyt, Adzhiev, Abdyrakhmanov, Alymbaeva Zhibek, Kanaev Kydyrbai, Zhanboev I., Malabekov Muratbek, Zhumakanov Bolotbek Askarovich, Osmonov M., Ibrgaimov Aripton Dastanovich, Zhumaev Sairanbek, Arakeev Asein Abdyrakhmanovich, Balbaev Bakyt, Alakunov Talasbek Karabaevich, Zhakypov Zholdoshbek, Maadanov Bakyt, Zhumabaev Mairambek Shergazievich, Abdyldaev Zholdoshbek, Kydyrbaeva Mariia, Duisheeva Aida, Abdymomunov Kanybek, Karypov Narynbek, Apsamatov Askhatbek Turarovich, Aidarov Bolotbek, Maadanov Zhetigen, Mamytov Seitbek, Sadyrbekov Tabyldy, Abdykeev Kubanychbek (22.06.1976 G.r.), Toktosunov Baiyshbek, Aiypov Ruslan, Shabdakerimov K, Bekturganov Torubai, Maametsheripov Talantbek, Aduchieva A, Baitoloev Tynymbek Sainidinovich, Zhumabekov Baktybek, Mambetova Rita Dzhanovna, Builashova Kasiet, Abdyraeva Shaarbubu, Mambetakunov Duishobai, Orozbaev Turdaly, Esenamanov Kuban, Akunov Zhekshenbek, Mukanbetov T., Ibraimova Batma, Kasymova Burul, Chertikeev, Asanaliev Isa Idirisovich, Bentoeva Mairambubu, Moldoev Khalil, Nasymbekov Zhenishbek, Turdakunov Satynbek, Mambetaliev Sheishenaly, Dyikanbaev M., Abdysadykov Esenzhan, Omuraliev Kuban, Kalyimanov Tolomush, Musuraliev Zhumabek, Agybaev, Osmonaliev Zhusup, Iliasov Kydyk, Usenkov Kalypbek, Beteev Temirbek, Murzabaev Kuttubai Sarbagyshovich, Novitskii E.v, Israilov E., Kurmanbaev Nurbek, Amanbekova, Mambetalieva Batysh

Similar companies5