I have account

ЧАСТНОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЬНАРА"

Оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями из сахара

ИНН сведений нет

Available for subscribers

Status · Links · Affiliates · Contacts · Founders · Employees · Trademarks · Risks · Litigation

I have account
By clicking the button, you agree to the terms of use and privacy policy.

Full name

ЧАСТНОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЬНАРА"

Name in Kyrgyz

"ЭЛЬНАРА" ЖЕКЕ КИЧИ ИШКАНАСЫ

Name in English

CHASTNOE MALOE PREDPRIJATIE "EL'NARA"

Status

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░

Address

Нарынская область, Нарын, (ул. Жээк, )

Registration date

Unknown

Leaders

Boriev Zhantai · 
Satarkulova Kulumzhan · 
Tilenchieva Mairam · 
Satybaldiev · 
Usenov Esengul · 
Nadyrbekov Uzakbek · 
Musuraliev · 
Murzabaev Kuttubai Sarbagyshovich · 
Mamytov Kasymbek Niiazalievich · 
Bogachiev Beishenaly · 
Kurmanov Emil · 
Makmutov Sharip · 
Marasul Kamchybek · 
Arpachiev Kalat · 
Zholdoshev Zh. · 
Nadyrbekov Shadybek Akmatbekovich · 
Imanaliev Kusein · 
Andakulov Karybek · 
Mambetakunov Abai Kadyrovich · 
Zhumabekov Y. · 
Sopuev Abdyzhalil · 
Kalchaeva · 
Ybykeev Turatbek · 
Iliasov Kydyk · 
Beteev Temirbek · 
Chortekova Venera Anvarbekovna · 
Dzhakypova Kalyibubu · 
Shadykanov B. · 
Kurmanaliev · 
Zholdoshbekov A. · 
Sadykkazieva · 
Omurzakov Yrysbek Asanovich · 
Zheenaliev Myrzabek · 
Tashmambetov Bolotbek · 
Kasymbekov Zhenishbek · 
Moldoev Edil · 
Mambetalieva Batysh · 
Duishonaliev · 
Imanalieva Aigul' · 
Israilov E. · 
Ryspaev Kurmanbek · 
Sharapova Luiza Paiazovna · 
Usupov · 
Mamaev Kadyr · 
Kasymov Zhenish · 
Ipasov Esenbek · 
Abdrakhmanov Kubanychbek · 
Akunov Kalybek · 
Taichykov · 
Kornienko Valerii · 
Botokanova M. · 
Musakeeva · 
Satymbaev Amanbek · 
Asanaliev Askarbek · 
Isabekov Kubanychbek · 
Orozobekova Zamira · 
Borsokeev Kadyr · 
Chylymbashova Uulbubu · 
Zhumabaev Erkinbek · 
Baibosov · 
Kadinova Kuluipa · 
Kadyraliev · 
Mambetov Esenkurman · 
Dyikanbaev Akmat · 
Sydygaliev Tentigen · 
Toktosunova Kalyiman · 
Kaldashev Kulchoro · 
Sarybaev Kuban · 
Zhunusov Asan · 
Muratov D. · 
Munshurova Anara · 
Isaev Nurlan · 
Orozalieva Damira · 
Nazarmatova Sabira · 
Torobaev Isan · 
Agybaev · 
Osmonaliev Zhusup · 
Kalmanbetov Kydyk · 
Zholdoshbaev Omurbek · 
Asakov Bakyt · 
Adzhiev · 
Abdyrakhmanov · 
Alymbaeva Zhibek · 
Usenkov Kalypbek · 
Kanaev Kydyrbai · 
Zhanboev I. · 
Malabekov Muratbek · 
Zhumakanov Bolotbek Askarovich · 
Osmonov M. · 
Ibrgaimov Aripton Dastanovich · 
Kurmanbaev Nurbek · 
Zhumaev Sairanbek · 
Arakeev Asein Abdyrakhmanovich · 
Balbaev Bakyt · 
Alakunov Talasbek Karabaevich · 
Amanbekova · 
Zhakypov Zholdoshbek · 
Maadanov Bakyt · 
Zhumabaev Mairambek Shergazievich · 
Abdyldaev Zholdoshbek · 
Kydyrbaeva Mariia · 
Duisheeva Aida · 
Abdymomunov Kanybek · 
Karypov Narynbek · 
Apsamatov Askhatbek Turarovich · 
Aidarov Bolotbek · 
Maadanov Zhetigen · 
Mamytov Seitbek · 
Sadyrbekov Tabyldy · 
Abdykeev Kubanychbek (22.06.1976 G.R.) · 
Toktosunov Baiyshbek · 
Aiypov Ruslan · 
Shabdakerimov K · 
Bekturganov Torubai · 
Maametsheripov Talantbek · 
Aduchieva A · 
Baitoloev Tynymbek Sainidinovich · 
Zhumabekov Baktybek · 
Mambetova Rita Dzhanovna · 
Builashova Kasiet · 
Abdyraeva Shaarbubu · 
Musaliev Zhumabek · 
Duisheeva Zamira · 
Novitskii E.V · 
Mambetakunov Duishobai · 
Orozbaev Turdaly · 
Esenamanov Kuban · 
Akunov Zhekshenbek · 
Mukanbetov T. · 
Ibraimova Batma · 
Kasymova Burul · 
Chertikeev · 
Asanaliev Isa Idirisovich · 
Bentoeva Mairambubu · 
Moldoev Khalil · 
Nasymbekov Zhenishbek · 
Turdakunov Satynbek · 
Mambetaliev Sheishenaly · 
Dyikanbaev M. · 
Abdysadykov Esenzhan · 
Omuraliev Kuban · 
Kalyimanov Tolomush · 
Musuraliev Zhumabek · 
Nuraliev · 

Ownership type

Частная собственность

Fouders

Branches

Not found

Contacts

Phone

+7 (░░░) ░░░-░░-░░

Email

░░░@░░░.░░

Website

░░░.░░░.░░░

Social networks

Statsnet does not guarantee the up-to-dateness of contact information.

Activity type

Main activity type ОКЭД

46.36.0
Оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями из сахара

Equity participations in companies

Established companyRegistration dateEnterprise sizeNo. of employees

Court cases

ActionPlaintiffSidesDefendantResultStart date

Address

Country

Kyrgyzstan

Region

Нарынская Область

House number and street

Нарынская область, Нарын, (ул. Жээк, )

Locality

Нарынская область

Description

seo_description_text,

identifier_seo_descr

ur_address:

OKED Small company

Leaders - Boriev Zhantai, Satarkulova Kulumzhan, Tilenchieva Mairam, Satybaldiev, Usenov Esengul, Nadyrbekov Uzakbek, Musuraliev, Murzabaev Kuttubai Sarbagyshovich, Mamytov Kasymbek Niiazalievich, Bogachiev Beishenaly, Kurmanov Emil, Makmutov Sharip, Marasul Kamchybek, Arpachiev Kalat, Zholdoshev Zh., Nadyrbekov Shadybek Akmatbekovich, Imanaliev Kusein, Andakulov Karybek, Mambetakunov Abai Kadyrovich, Zhumabekov Y., Sopuev Abdyzhalil, Kalchaeva, Ybykeev Turatbek, Iliasov Kydyk, Beteev Temirbek, Chortekova Venera Anvarbekovna, Dzhakypova Kalyibubu, Shadykanov B., Kurmanaliev, Zholdoshbekov A., Sadykkazieva, Omurzakov Yrysbek Asanovich, Zheenaliev Myrzabek, Tashmambetov Bolotbek, Kasymbekov Zhenishbek, Moldoev Edil, Mambetalieva Batysh, Duishonaliev, Imanalieva Aigul', Israilov E., Ryspaev Kurmanbek, Sharapova Luiza Paiazovna, Usupov, Mamaev Kadyr, Kasymov Zhenish, Ipasov Esenbek, Abdrakhmanov Kubanychbek, Akunov Kalybek, Taichykov, Kornienko Valerii, Botokanova M., Musakeeva, Satymbaev Amanbek, Asanaliev Askarbek, Isabekov Kubanychbek, Orozobekova Zamira, Borsokeev Kadyr, Chylymbashova Uulbubu, Zhumabaev Erkinbek, Baibosov, Kadinova Kuluipa, Kadyraliev, Mambetov Esenkurman, Dyikanbaev Akmat, Sydygaliev Tentigen, Toktosunova Kalyiman, Kaldashev Kulchoro, Sarybaev Kuban, Zhunusov Asan, Muratov D., Munshurova Anara, Isaev Nurlan, Orozalieva Damira, Nazarmatova Sabira, Torobaev Isan, Agybaev, Osmonaliev Zhusup, Kalmanbetov Kydyk, Zholdoshbaev Omurbek, Asakov Bakyt, Adzhiev, Abdyrakhmanov, Alymbaeva Zhibek, Usenkov Kalypbek, Kanaev Kydyrbai, Zhanboev I., Malabekov Muratbek, Zhumakanov Bolotbek Askarovich, Osmonov M., Ibrgaimov Aripton Dastanovich, Kurmanbaev Nurbek, Zhumaev Sairanbek, Arakeev Asein Abdyrakhmanovich, Balbaev Bakyt, Alakunov Talasbek Karabaevich, Amanbekova, Zhakypov Zholdoshbek, Maadanov Bakyt, Zhumabaev Mairambek Shergazievich, Abdyldaev Zholdoshbek, Kydyrbaeva Mariia, Duisheeva Aida, Abdymomunov Kanybek, Karypov Narynbek, Apsamatov Askhatbek Turarovich, Aidarov Bolotbek, Maadanov Zhetigen, Mamytov Seitbek, Sadyrbekov Tabyldy, Abdykeev Kubanychbek (22.06.1976 G.r.), Toktosunov Baiyshbek, Aiypov Ruslan, Shabdakerimov K, Bekturganov Torubai, Maametsheripov Talantbek, Aduchieva A, Baitoloev Tynymbek Sainidinovich, Zhumabekov Baktybek, Mambetova Rita Dzhanovna, Builashova Kasiet, Abdyraeva Shaarbubu, Musaliev Zhumabek, Duisheeva Zamira, Novitskii E.v, Mambetakunov Duishobai, Orozbaev Turdaly, Esenamanov Kuban, Akunov Zhekshenbek, Mukanbetov T., Ibraimova Batma, Kasymova Burul, Chertikeev, Asanaliev Isa Idirisovich, Bentoeva Mairambubu, Moldoev Khalil, Nasymbekov Zhenishbek, Turdakunov Satynbek, Mambetaliev Sheishenaly, Dyikanbaev M., Abdysadykov Esenzhan, Omuraliev Kuban, Kalyimanov Tolomush, Musuraliev Zhumabek, Nuraliev

Similar companies5